Om hålen, gräset och underlaget

En golfbanas underlag kan göra en enorm skillnad. Faktum är att underlaget kan vara det enda som skiljer mellan en fantastisk runda och en katastrofal. Det måste vara hållbart, ha de egenskaper som krävs för banans olika områden och ha en bra effekt på bollen. Det mest populära underlaget är idag sandjord som täckts med gräs. Men, på grund av väderförhållanden och klimat så blir det allt mer populärt för klubbar i Skandinavien att bygga banor i konstgräs.

Hål, banor och par

Begreppet ”hål” kan ha två olika betydelser inom golfvärlden: den lilla nedsänkta koppen i slutet på banan där spelaren ska slå ner bollen i eller hela vägen från utslagsplatsen till greenen. På de allra flesta golfbanorna går det att spela på 9 eller 18 hål vilket då innebär att det finns 9 eller 18 banor på en runda. De flesta banorna mäter mellan omkring 100 meter upp till drygt 600 meter. Alla banor kategoriseras utefter längd baserat på hur många slag en duktig golfspelare behöver för att nå greenen; banor på omkring 225 meter klassas som ”par tre”-hål, banor på mellan 225 meter till cirka 425 meter som ”par fyra”-hål och banor på mellan 425 meter till ungefär 610 meter som ”par fem”-hål. ”Par sex”-hål existerar, men är inte alls vanliga och mäter längre än 610 meter. Eftersom det är spelarens prestation i jämförelse med par som lägger grunden för spelarens handikapp så är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av bana.

Det perfekta underlaget

Den absolut största majoriteten av golfbanor har många olika sorters gräs. Oftast är det en sorts gräs på greenen, en annan på tee, en tredje på fairway och en fjärde i ruffen. Anledningen till varför så många olika typer av gräs används på en och samma bana är att olika områden på banan ställer olika krav på gräset. Till exempel så måste gräset på greenen tåla mycket slitage och kunna klippas mycket kort, kunna reparera sig snabbt på fairway, vara såpass tunt så att det är lätt att hitta bollen i ruffen och slutligen mycket snabbväxande på tees. Några av de vanligaste grässorterna som återfinns på de skandinaviska golfbanorna är bland andra Rödsvingel, Ängsgröe, Rödven och Krypven.

En salig blandning

Det finns med andra ord mycket att tänka på när det kommer till golfbanors kvalitet och uppbyggnad och vilken typ av bana som passar olika typer av spelare; äkta gräs eller konstgräs? Hur lång bana och hur många hål på rundan? Valet är upp till dig.