Handikappsystemet

Det finns flera olika handikappsystem inom golf. För det mesta så finns det ett system per geografisk region. I Sverige används EGA Handicap System vilket är det officiella systemet för golfförbund med bas inom Europa. Syftet med handikappsystemet är dels att spelare ska kunna följa sin utveckling över en längre tid och dels att spelare ska kunna tävla mot varandra på lika villkor oavsett spelskicklighet.

Handikappvärden, ronder och deras krav

Uträkning av handikapp görs genom en numerisk beräkning av spelarnas spelförmåga. Slutsiffran som varje spelare får för sin spelskicklighet gör så att spelaren placeras i ett av sex olika fack. Målet är att nå ett så lågt handikapp som möjligt. Riktigt duktiga spelare kan uppnå ett handikapp på 0 vilket även ibland kallas för scratch. Professionella golfspelare brukar ha plushandikapp vilket innebär att istället för att subtrahera sin bruttopoäng med sitt handikapp så måste de med plushandikapp lägga till slag på sin bruttopoäng. En spelares handikapp är inte fast bestämt och det är möjligt att påverka och ändra sitt handikapp. Detta görs genom så kallade handikappronder. En handikapprond är en särskild typ av spelrunda som har vissa krav. Några exempel på de krav som ställs är att spelaren måste sträva efter att få ett så bra resultat som möjligt, att ronden måste spelas på en golfbana med giltig banvärdering enligt United States Golf Associations banvärderingssytem och att slutresultatet måste verifieras efter avslutad runda. Det är spelarens eget ansvar att rapportera in sitt resultat och kontrollera så att ens handikapp är korrekt registrerat hos golfförbundet.

Tävlingshandikapp

För att få lov att delta i tävlingar så måste spelaren även ha ett tävlingshandikapp. Själva handikappet är dock detsamma, tävlingshandikappet är snarare en slags licens än ett helt annat handikappsystem. För att få ett tävlingshandikapp så måste spelaren ha gått eller planerat att gå minst åtta rundor de senaste 24 månaderna. Dessa 24 månader räknas oftast i kalenderår, vilket innebär att planerade rundor innehavande år inkluderas.

Slopesystem för likvärdiga golfbanor

Eftersom olika golfbanor har olika svårighetsgrad så har de flesta förbund inom Europa och Nordamerika infört ett system som kallas för slopesystemet. Syftet är att göra alla golfbanor lika mycket värda så att en spelares eventuella ändring i handikapp ska vara rättvisande gentemot en spelare som spelat på en annan bana. Detta system tar hänsyn till allt mellan avstånd, hinderfaktorer som till exempel topografi och storlek på green samt kvaliteten på banan. Allt för att få ett så jämlikt spel som möjligt.