De olika klubborna

För att spela golf krävs rätt utrustning. Den delen av utrustningen som anses vara mest betydande för resultatet och spelupplevelsen är golfklubborna, som vanligtvis delas in i tre olika huvudkategorier. Klubborna i dessa kategorier kallas för träklubbor, järnklubbor och puttern, vilka alla har olika funktioner och användningsområden som du kan läsa mer om här!

Vad används träklubborna till?

Träklubborna inom golf är den längsta typen av klubbor och de används huvudsakligen till att slå långa slag. Materialet består av ihålig metall, vilket kan vara en aning missvisande på grund av klubbans namn. Anledningen till namnet beror dock på att dessa klubbor förr i tiden var tillverkade av trä, men är alltså inte det längre. Utseendemässigt är huvudet på klubban relativt stort i kombination av en utbuktad främre sida och en slät undersida. Utbuktningen har i uppgift att förhindra att träklubban fastnar i marken i samband med ett slag.

När används järnklubborna i golf?

I motsats till träklubborna så används järnklubborna till att slå kortare slag som kräver högre precision. Även klubbans utformning är kortare, med en slät framsida och ett huvud av metall. Järnklubborna används framförallt när komplicerade lägen uppstår och en variant som har kommit att bli väldigt populär kallas wedge. Dess undersida kallas för sula och är skapad på ett sätt som gör att den enkelt kanar mot underlaget. Det kan vara särskilt fördelaktigt vid slag som förekommer i svår terräng, så som i högt gräs eller i sand.

Vad är egentligen en putter?

Puttern anses många gånger vara den absolut viktigaste klubban, då det är den som används för att få i bollen hålet. Det finns olika typer av putter, där det kan skilja i längden på skaftet eller på huvudets form. Gemensamt för samtliga putterklubbor är dock den släta framsidan som är utformad för att förhindra att golfbollen lyfter från markytan i syfte att förbättra chanserna till en god träff.

Transport av klubborna

Under en golftävling används alltså flera olika typer av golfklubbor, där det maximala antalet vanligtvis brukar motsvara 14 stycken klubbor. De olika golfklubborna förvaras normalt sett i en golfbag, som följer med spelaren genom hela tävlingen. Då bagen kan bli väldigt tung har det blivit vanligare och vanligare att använda sig av en så kallad golfbil, vilket är ett litet eldrivet fordon som transporterar golfbagen med klubborna åt spelaren. Golfbilar förekommer främst i USA, men blir allt vanligare även i Sverige.

Spela slots med golftema

Du har väl inte missat att du som golfintresserad har ett brett utbud av spelautomater med golftema online? På så sätt kan du kombinera det bästa av två världar – ditt brinnande intresse för golf och chanserna till vinst!